Опит

РАБОТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договори за проучване и проектиране:

 • „Басейна на Долен Ефрат" Напоителна и Отводнителна Система в Зона №1 - 27000 xa", Сирия - Министерство на Иригациите. "Джоинт Венчър" между "АГРОКОМПЛЕКТ" и "G-Cat /Jercey/". Договор № 1473/97/2002. Стойност на договора US$ 3 000 000. Изпълнение: 2006-та година;
 • Корекция на река "Ал Абраш", Сирия - Министерство на Иригациите. Договор № 47/2004. Стойност на договора: US$ 66 000. Изпълнение: 2006-та година;
 • Корекция на река "Ал Арус", Сирия - Министерство на Иригациите. Договор № 48/2004. Стойност на договора: US$ 69 000. Изпълнение: 2006-та година.

Договори за надзор и консултиране:

 • Язовир "Ал Абиад", Сирия - Министерство на Иригациите. Договор № 31/2002. Стойност на договора: US $ 400 000. Изпълнение: 2006-та година.
 • Авторски надзор на строителните работи за възстановяване стената и прилежащите съоръжения на язовир "Зейзун", Сирия, Стойност на договора: US$ 2 800 000. Срок за изпълнение - 48 месеца.

Други договори:

 • Язовир "Зейзун" - Изследване причините за аварията на язовира. Проектни работи и тръжни документи за възстановяването на разрушения язовир и съоръженията към него, Сирия - Министерство на Иригациите. Договор № 25/2002. Изпълнение: 2006-та година.
 • Реконструкция на ж. п. линия - Коридор IV и X Строителни, монтажни и ел. работи, ІІ фаза от гр. Първомай до Турската граница - Национална Електрическа Компания. Подизпълнител на италианската фирма "Асталди" Стойност на Договора: EU 15 688 423 Срок на изпълнение: 48 месеца
 • Работен проект за актуализация на контролно - измервателна система на язовир "Зейзун" - С. А. Р. Стойност на Договора: 135 000 щ.д. Срок на изпълнение: 10 месеца
 • Работен проект за 6 kV доставно ел. захранване за П.Ст. "Зейзун", основно хидротехническо съоръжение от хидровъзел "Зейзун" което е било изцяло разрушено при аварията на язовирната стена - С. А. Р. Срок на изпълнение: 8 месеца

Обекти в процес на договаряне /вече спечелени търгове/:

 • W.P.P."POTOCHNICA", на река "Арда" (България) - Проучване и Проектиране ІІ фаза; Стойност на договора: US$ 350 000. Срок за изпълнение: 12 месеца;
 • Оценка състоянието на КИС и актуализация на проекта за язовирна стена "Зита", Сирия; Стойност на договора: US$ 100 000. Срок за изпълнение - 10 месеца;
 • TORISHIMA WATER P.S.; GTC - 71/2005 - Инсталиране на механично оборудване - КАТАР; "Джоинт Венчър" "АГРОКОМПЛЕКТ" и Al GHAITH Co.; Стойност на договора: US$ 2 000 000. Срок за изпълнение - 12 месеца;

Участие в търгове /в процес на участие/:

 • Обект: канал "Качхи", Договор № KC-04, Пакистан - Организация за Водно и Енергийно Развитие. Участие на основата на "Джойнт Венчър" с местната компания Echo West International. Офертна цена: US$ 180 000 000. Срок за изпълнение: 48 месеца;
 • Обект: язовир"Boqaata", Ливан - Министерство на Водите и Енергетиката. "Джойнт Венчър" между "АГРОКОМПЛЕКТ" и CEG Mohssen & Partners. Стойност на договора: US $ 48 000 000.
  Срок за изпълнение: 42 месеца.

С доказана надеждност и срочно изпълнение на договорните ангажименти ние получихме признание и затвърдихме авторитета си на международните пазари. Като един от водещите ни приоритети и за в бъдеще е да разширим още повече нашата мрежа за международно сътрудничество.

В съответствие с нашата фирмена стратегия ние планираме да продължим и по възможност да разширим дейността си както в България, така и в страни като Сирия, ОАЕ, Пакистан и други от района на Близкия Изток и Африка.

По този начин "АГРОКОМПЛЕКТ" е напълно отворен за съвместни дейности и всякакъв вид вътрешно и международно сътрудничество с други компании, по дългосрочни строителни обекти и проекти, както в България, така и в трети страни, на основа взаимна изгода.